PRIMĂRIA POPEŞTI


Consiliul Local


  FORMULARE ITL  VIZITE 
   ANEXA 26 - DECIZIE DE INSTITUIRE A MĂSURILOR ASIGURATORII 186   
   ANEXA 25 - PROCES-VERBAL PRIVIND CALCULUL SUMELOR PREVAZUTE PRIN TITLUL EXECUTORIU 180   
   ANEXA 24 - PROCES-VERBAL PRIVIND COMUNICAREA SOMAȚIEI 166   
   ANEXA 23 - TITLU EXECUTORIU 169   
   ANEXA 22 - SOMAȚIE 173   
   ANEXA 21 - DECIZIE PRIVIND NEMODIFICAREA BAZEI DE IMPUNERE 180   
   ANEXA 20 - DECIZIE DE IMPUNERE PRIVIND CREANȚELE DATORATE BUGETULUI LOCAL ÎN URMA INSPECȚIEI FISCALĂ 176   
   ANEXA 19 - PROCES-VERBAL DE REȚINERE RESTITUIRE DE ÎNSCRISURI 178   
   ANEXA 18 - INVITAȚIE 180   
   ANEXA 17 - AVIZ DE INSPECȚIE FISCALĂ 177   
   ANEXA 16 - ORDIN DE SERVICIU 191   
   ANEXA 15 - LEGITIMAȚIE PENTRU FUNCȚIONARUL PUBLIC DIN ORGANUL FISCAL LOCAL 183   
   ANEXA 14 - PROCES-VERBAL PRIVIND INDEPLINIREA PROCEDURII DE COMUNICARE PRIN PUBLICITATE 169   
   ANEXA 13 - ANUNȚ COLECTIV PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 186   
   ANEXA 12 - ANUNȚ INDIVIDUAL PENTRU COMUNICAREA PRIN PUBLICITATE 174   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 3din 4--   Anterioara pagina     Ultima pagina