PRIMĂRIA POPEŞTI


Consiliul Local


  INFORMATII PUBLICE  VIZITE 
   INFORMARE CETATENI LEGE FOND FUNCIAR 11   
   ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI TEREN PROPRIETATEA PRIVATĂ 39   
   ANUNŢ DE PARTICIPARE LA LICITAŢIE PENTRU CONCESIUNE BUNURI TEREN PROPRIETATEA PRIVATĂ 44   
   SISTEMUL DE GARANTIE-RETURNARE 51   
   DECLARAȚIE - DESCARCĂ AICI - MODEL REGISTRUL IAS AUTORITĂȚI ANAR 59   
   ANUNȚ - AVÂND ÎN VEDERE INTRAREA ÎN VIGOARE A HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 714 DIN 26 MAI 2022 66   
   INTAMPINARE DOSAR 924 106   
   REGISTRUL DATORIEI PUBLICE 2019 152   
   PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - PENTRU SITUATII DE URGENTA 2021 154   
   PLANUL DE ANALIZA SI ACOPERIRE A RISCURILOR - PENTRU SITUATII DE URGENTA_2020 151   
   PRIVIND CONCURSUL/EXAMEN DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL 309   
   REGISTRUL DE EVIDENȚĂ A DATORIEI PUBLICE LOCALE 249   
   HOTĂRÂREA NR.60 - STABILIREA NIVELULUI IMPOZITELOR ȘI TAXELOR LOCALE PENTRU ANUL FISCAL 2017 260   
   HCL. NR. 51 - PRIVIND MODIFICAREA ART. 1 ȘI 2 DIN HCL. NR 46/28.07.2017 289   
   LISTA TUTUROR FUNCȚIILOR DIN AUTORITATEA PUBLICA LOCALA 345   
Prima pagina    Urmatoarea pagina    --Pagina 1din 1--   Anterioara pagina     Ultima pagina